Scouting Titus Brandsma

Scouting Titus Brandsma bestaat al meer dan 70 jaar en is een actieve scoutinggroep in Oldenzaal. Elke week staan zo’n veertig vrijwillige en actieve kaderleden klaar om het spel van Scouting aan te kunnen bieden aan uw kind. Het groepsbestuur van de Scouting Titus Brandsma ondersteunt de kaderleden waar nodig en heeft tevens de contacten met met de stichting Titus Brandsmagroep Oldenzaal. Deze stichting is er ter behartiging van de materiële zaken zoals de materialen, het terrein en het scoutinggebouw.

Binnen Scouting Nederland en ook zeker binnen Scouting Titus Brandsma staat de veiligheid van uw kind voorop. Wij hechten er waarde aan om u inzicht te geven in hoe wij als groep de veiligheid van uw kind waarborgen, klik hier voor meer informatie hierover.

Geschiedenis

In de jaren dertig was er in Oldenzaal op bescheiden schaal sprake van Scouting, toen ook wel padvinderij genoemd. Maar met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog verdwenen deze groepen. Door de bezetter werd een verbod uitgevaardigd op samenscholing, de wekelijkse bijeenkomsten van de padvinderij werden dus verbonden. Na de Tweede Wereldoorlog werd op initiatief van de Oldenzaalse katholieke parochies de padvinderij weer nieuw leven ingeblazen. In Oldenzaal werden 3 scoutinggroepen opgericht; De Paulusgroep (voor de jongens), de St. Tarcisiusgroep (voor de jongens) en de St. Agnesgroep (voor de meisjes).

De Paulusgroep is begonnen in een gebouwtje aan de Bleekstraat. Het gebouw werd gefinancierd door de Paulusgroep terwijl de grond in eigendom van de kerk was. Door verschillende oorzaken werd het gebouw omstreeks 1969/1970 niet meer zo intensief gebruikt. Het kerkbestuur van de Plechelmusparochie had inmiddels plannen deze grond en het bestaande jeugdgebouw te verkopen. Zowel de Paulus- en de Tarcisiusgroep hebben gemeend fel te moeten protesteren. Een golf van verontwaarding ging door Oldenzaal. De kranten stonden bol van ingezonden brieven van mensen die sympathie betuigden aan de beide groepen. Door de grote druk die door de groepen en daarbij gesteund door vele parochianen van de Plechelmus werd uitgeoefend op het kerkbestuur, besloot deze om tot verkoop over te gaan van het terrein aan de nieuw op te richten Titus Brandsmagroep. De fusie van de Paulusgroep en de St. Tarcisiusgroep was een feit en men was eigenaar van het terrein met de daarop aanwezige opstallen aan de Potskampstraat. Na de fusie ging het ledenaantal snel omhoog.

n 1945 werd tevens de St. Agnesgroep opgericht voor de meisjes. Na diverse omzwervingen heeft de Agnesgroep jaren op de zolder van de Roveniusschool aan de Dr. Ariënsstraat gezeten. In 1980 werd deze school verbouwd, voor de Agnesgroep was er na de verbouwing geen plaats meer. De Agnesgroep klopte aan bij de Titus Brandsmagroep voor een mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van hun accommodatie. De Titus Brandsmagroep vond het niet wenselijk om twee groepen met hun eigen besturen in een gebouw te huisvesten. Voorgesteld werd tot een fusie van beide groepen. De Agnesgroep kon hiermee instemmen.